Den nye gudstjeneste i Gellerup Kirke
0 %
Om spørgeundersøgelsen:
Spørgeundersøgelsen finder sted i perioden 01. maj til 10. juni 2019.
Baggrund for spørgeundersøgelsen: I 2018 introducerede Gellerup Kirke en ny gudstjenesteform om søndagen. Gudstjenesten har nu prøvekørt i et år, og kirken vil derfor evaluere menighedens oplevelse af gudstjenesten. Besvarelserne på spørgeundersøgelsen vil indgå i en evalueringsrapport som stiles til biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen.
Evalueringsrapportens formål er at opsamle erfaringer og melde tilbage på prøveperioden med den ændrede gudstjenesteform i Gellerup Kirke og, på baggrund deraf, fremkomme med eventuelle justeringer samt endeligt forslag til ny, varig gudstjenesteform. Resultatet af spørgeundersøgelsen vil blive offentliggjort i relevant omgang.
Spørgeundersøgelsen udleveres til menighed og øvrige kirkegængere ved Gellerup Kirke.
Besvarelserne vil være anonyme.
Spørgeskemaet findes også i elektronisk format på: www.gellerupkirke.dk