Børn og unge med ufrivilligt skolefravær og/eller angst
0 %
Denne undersøgelse er henvendt mod forældre til børn, der oplever ufrivilligt skolefravær (også kaldet skolevægring) og/eller angstproblematikker.

Undersøgelsen er udarbejdet af Foreningen for børn med angst, som er en selvstændig forening under SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Det tager mellem 5 og 15 minutter at deltage.

Svarene er anonyme og vil blive brugt til statistisk materiale for at kortlægge udfordringerne omkring ufrivilligt skolefravær og angst.