Hvilke personlige informationer indsamles?

Benyttelse af denne platform kræver en registrering, der forlanger at kunden opgiver en gyldig e-mail adresse, for og efternavn samt land. Hvis kunden benytter et betalingspligtigt produkt, så bliver denne desuden bedt om at tilføje sin fuldstændige adresse, så der kan blive udstedt en gyldig regning.
Alle kundens indsamlede resultater fra spørgeundersøgelser bliver gemt centralt på enuvos servere. Disse data er beskyttede mod omverdenen, og udelukkende kunden selv og enuvos dedikerede systemadministratorer tillades adgang.

Hvordan bliver disse information anvendt af enuvo?

enuvo påbeholder sig retten til at indhente, gemme og benytte person- og firmarelaterede data uden yderligere samtykke fra kunden såfremt dette tjener et professionelt formål (fx klargøring, benyttelse, analyse og afregning). Kundens indsamlede undersøgelsesresultater bliver under ingen omstændigheder anvendt af enuvo.

Bliver data fra enuvo videregivet til tredjepart?

enuvo forpligter sig til på ingen måde at stille hverken personlige data eller rundspørgeresultater til rådighed for tredjepart.

Hvordan slettes disse personlige informationer?

Kunden har selv mulighed for uigenkaldeligt at slette de enkelte rundspørger og dertilhørende resultater. Desuden står det enhver kunde frit for, uigenkaldeligt at slette hele dennes profil, inklusiv alle rundspørger. Dette kan til enhver tid gennemføres af kunden selv direkte over brugermenuen.

Besøgsstatistik

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, et analyseværktøj fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din adfærd på hjemmesiden. Informationen omkring din brug af hjemmesiden, som samles af cookie’en (inklusiv din IP-adresse), bliver sendt til og gemt på en server ved Google i USA. Google bruger disse informationer til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter til udbyderen af hjemmesiden om aktiviteterne på hjemmesiden og for at kunne tilbyde flere internetrelaterede tjenesteydelser. Google kan desuden også videregive disse informationer til tredjemand, såfremt dette er foreskrevet jf. loven eller såfremt tredjemand behandler disse data på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder bringe din IP-adresse i forbindelse med andre data hos Google. Du kan forhindre installationen af cookies ved at ændre dine browserindstillinger; vi gør dog opmærksom på, af du i dette tilfælde ikke vil kunne bruge alle denne hjemmesides funktioner i fuld omfang. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du samtykke til at Google behandler de indsamlede data på den beskrevne måde og med det nævnte formål.